Ang föreläsningen 25/3

Vi har beslutat att hålla nere antalet deltagare vid onsdagens föreläsning och tar inte emot några nya anmälningar.

I samråd med Johan, och i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer har vi gjort en riskbedömning av onsdagens föreläsning.
Utifrån denna riskbedömning har vi sett över lokalen samt kortat ner programmet i enlighet med gällande riktlinjer.
Vidare hälsar Johan att om man känner av sjukdomssymptom eller tillhör någon av riskgrupperna, person tillhörande riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner eller personer över 70 år, så ska man avstå att komma till föreläsningen. Vi förutsätter också att du stannar hemma om du känner dig sjuk. Johan hälsar vidare att de personer som då eventuellt inte kan närvara kan lämna sina kontaktuppgifter så återkommer vi om, och när, ett senare föreläsningstillfälle kommer erbjudas.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *